Agromek Stars - Nyheder

Det nye økonomiprogram Intercount automatiserer bogføringsprocessen ved hjælp af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens gør bogføring langt hurtigere og mere effektivt for landmanden

14.11.2022 Seges Innovation bag nyt økonomistyringsprogram, der er kåret som en trestjernet Europanyhed på Agromek

<br>Seluxit EMS, der er en tostjernet nyhed på Agromek, er et it-værktøj til at styre elforbruget, så det kan flyttes til tider på døgnet, hvor prisen er lav.

Nyt værktøj til overvågning og analyse af elforbruget

04.11.2022 Energibesparelser er målet med nyt it-værktøj fra Seluxit, der er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>Vinklen på radrenserens tænder kan med den nye C tand fra Maskintec indstilles hurtigt ved at flytte en split.

Hurtig justering af skær på radrenser

04.11.2022 Flere muligheder for indstilling med CMN maskintecs nye C-tand, der er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>Med automatisk logning af udbragt mængde gylle og tidspunkt, kan det lettere beregnes, hvad markens restbehov for handelsgødning er.

Bedre udnyttelse af kvælstof i gylle

04.11.2022 Automatisk logning af data fra gyllevogne er trestjernet Europanyhed fra Seges Innovation

<br>Satellitbilleder med biomasse fra den enkelte mark kan bruges til at beregne den endelige kvælstofgødskning i vinterhvede, ud fra et økonomisk perspektiv.

Realtidsbillede af kvælstofbehov ud fra biomassen

04.11.2022 Seges Innovation præsenterer en dynamisk gødningsplan, som er kåret som en trestjernet Europanyhed på Agromek

<br>Konceptbyggeri med limtræ og krydslamineret træ til landbrugsbyggeri er en tostjernet nyhed på Agromek.

Færdigt koncept til landbrugsbyggeri af krydslamineret træ og limtræ

03.11.2022 Konceptbyggeri med både vægge og bærende konstruktioner af træ er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>Optimal Markvanding er et nyt modul, der kan hjælpe med at give overblik over både vandingsmaskiner og markernes behov for vanding.

Nyt modul giver overblik over vanding og vandingsmaskiner

03.11.2022 Seges Innovation præsenterer Optimal Markvanding som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>Den nye kemi-app fra Seges Innovation er en trestjernet Europanyhed på Agromek.

Ny app holder styr på faremærket kemi

03.11.2022 Seges Innovation har udviklet en ny kemi-app, der er kåret som en trestjernet Europa-nyhed

Lely Sphere, der er en trestjernet nyhed på Agromek, er en kombination af kendte komponenter, der kan medvirke til et bedre miljø i stalden.

Nyt system til at reducere ammoniakfordampning i kvægstalde

03.11.2022 Lelys Sphere er kåret som en trestjernet nyhed på Agromek

<br>Farmtrac FT 25G er den første serieproducerede kompakte eltraktor.

Første serieproducerede elektriske kompakttraktor

03.11.2022 Farmtrac FT 25G er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>Med Europanyheden e-missioN tages der højde for de faktiske forhold ved udbringning af gylle, og dermed kan der undgås over- eller undergødskning.

Få beregnet kvælstofudnyttelsen efter faktiske forhold

03.11.2022 Biocover præsenterer en trestjernet Europanyhed på Agromek, som kan hjælpe med mere præcis gødskning

<br>Med PorciSys, der er en tostjernet nyhed på Agromek, kan pattegrisene i hver enkelt faresti udfodres individuelt.

Individuel fodring af pattegrise på stiniveau

03.11.2022 Agrisys har udviklet et nyt fodringsanlæg til pattegrise i farestalden, der er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>Inspektionslugen på siden af vådfodertanken er en tostjernet nyhed på Agromek

Vådfodertanke kan nu få inspektionsluge på siden

03.11.2022 Ny inspektionsluge fra Big Dutchman (Skandinavien) er tostjernet nyhed på Agromek

Med positive bakterier bruges Bactipower-princippet til at forebygge klovsygdomme hos køerne.

Spreder positive bakterier i kvægstalden med ventilationssystemet

03.11.2022 Bactipower-princippet er en ny måde at forebygge klovsygdomme og er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

<br>E-force vitamintilskuddet til kalve benytter naturligt E-vitamin tildelt på alkoholform.

Naturligt E-vitamintilskud til kalve

02.11.2022 Nyt fodertilskud til kalve fra DLG er kåret som en tostjernet nyhed på Agromek

Den nye elektriske Bobcat er helt uden hydraulikolie og er både emissionsfri og støjfri.

Elektrisk minilæsser helt uden hydraulisk olie

02.11.2022 En ny elektrisk Bobcat er kåret som en trestjernet Europanyhed på Agromek

Intelligent dybdestyring af radrensesektioner er en helt ny løsning, der er en trestjernet Europanyhed på Agromek 2022.

Ultralydssensorer sørger for automatisk dybdestyring af sektioner på radrenser

02.11.2022 CMN maskintecs intelligente dybdestyring er kåret som en trestjernet Europanyhed på Agromek

<br> Et bremsekit til Tim-vogne sikrer, at vognene senere kan opdateres til nye krav til bremser.

Bremsekit forbereder Tim-vogne til fremtidens bremsesystem

02.11.2022 Bremsekit fra Thyregod er kåret som en trestjernet Europanyhed

<br>Skrælpløjningen kan foregå med eller uden den vendbare spids.

Ploven kan køre med eller uden vendbar spids

02.11.2022 Ovlacs nye todelte skær og spids er en tostjernet nyhed på Agromek

<br> Hjørnehjulet til fodringsanlæg har et kugleleje, der beskyttes af et gennemsigtigt låg, der gør det nemt at inspicere lejet. Det nye design reducerer mængden af foderrester i hjulet.

Nyt design på hjørnehjul til tørfodringsanlæg kan lette arbejdet

02.11.2022 Agrisys præsenterer et nydesignet kompakt hjørnehjul til tørfodringsanlæg, som en tostjernet nyhed på Agromek

Hardi Nanodrift dysen kan bruges i et stort arbejdsområde fra en-seks bar og skal ikke skiftes ved ændret kørselshastighed.

Nye sprøjtedyser med bredt arbejdsområde

02.11.2022 Hardi har udviklet en ny serie dyser, der er en tostjernet nyhed på Agromek

De nye håndtag med gummibælge, der er en trestjernet Europanyhed på Agromek, beskytter hydraulikken med støv.

Farvede og støvbeskyttende håndtag til hydraulikslanger er Europanyhed

02.11.2022 Dansk startup virksomheds første produkt er kåret som en trestjernet Europanyhed på Agromek

<br>Det nye managementsystem til farestalden er kåret som en trestjernet Europanyhed.

Medarbejdere i farestald kan via en app overvåge den enkelte so

02.11.2022 Best Farm præsenterer et info-system til farestalden, som er en trestjernet nyhed på Agromek

<br>Den dobbelte drikkekop med flere funktioner er kåret som en trestjernet Europanyhed.

Dobbelt drikkekop til pattegrise i farestier

02.11.2022 Nyudviklet drikkesystem fra Best Farm er trestjernet Europanyhed

Nitrogenanlægget, som er en trestjernet Europanyhed, styrer helt automatisk tilsætning efter afgrødens behov.

Automatisk tilsætning af nitrogen i gastæt silo

28.10.2022 Assentoft Silo præsenterer et nitrogenanlæg til gastæt silo, som er en trestjernet Europanyhed på Agromek

Flowmåleren kan monteres på kornindtag eller mejetærsker, hvor den kan måle protein- og vandindhold.

Ny stationær flowmåler tester korn for protein og vand

27.10.2022 Geoteam præsenterer flowmåler, der er en tostjernet nyhed på Agromek

   Med den nye håndholdte analyseenhed GrainSense A2 er mulighederne for at analysere afgrøder ude i marken blevet forøget.

Håndholdt enhed kan nu også måle tørstof i majs

27.10.2022 Geoteam får to Agromekstjerner for håndholdt analyseenhed til korn, majs, soja og raps

Børsten kan klikkes på foderkæden uden brug af værktøj.

Børste fjerner belægninger inde i foderrør

27.10.2022 Daltec præsenterer en børste til foderkæde som en to-stjernet nyhed på Agromek

JH HyppigUdslusning får to Agromekstjerner for at lette arbejdet med udslusning af gylle.

Forbedret arbejdsmiljø ved automatisk udslusning af gylle fra grisestald

27.10.2022 JH Agro præsenterer en fuldautomatisk løsning til udslusning af gylle som en tostjernet nyhed på Agromek

El-transmissionen på John Deere traktoren er en trestjernet nyhed på Agromek.

Stortraktor med trinløs el-transmission

26.10.2022 Elektrisk variabel transmission på John Deere traktor er en trestjernet nyhed på Agromek

Den nye funktion til Crown Crusher knuser alle kartoffelstængler – også dem der ligger ned eller er filtret ind i hinanden.

Nyt tilvalgsmodul klarer mekanisk vækststandsning i kartofler med sammenfiltrede toppe

25.10.2022 MSR Plant Technology præsenterer en trestjernet Europanyhed til kartoffelavlere på Agromek 2022

Lågen i den nye løbe/drægtighedsboks til løsgående søer kan åbnes, så det bliver lettere for personale at træde ind i boksen.

Lettere adgang til soboks med nyt design på baglåge

25.10.2022 Big Dutchman præsenterer en løbe/drægtighedsboks som en tostjernet nyhed på Agromek

1 2 
keyboard_arrow_up