21 nominerede til Agromek Awards

arrow_backTil oversigten

4. november 2022

Vinderne af Agromek Awards udpeges blandt de to- og trestjernede nyheder. Der er tre nominerede for hver Agromek Awards.

Dommerne har talt, og der er nu indstillet 21 nominerede, der konkurrerer om at modtage en af de syv eftertragtede Agromek Awards.
De nominerede er fundet blandt de 41 to- og trestjernede produktnyheder, som Agromeks nyhedsudvalg tidligere har kåret.
Der er indstillet tre nominerede for hver Agromek Award, der uddeles.
Dagen før Agromek åbner, vil de nominerede nyheder blive udsat for en grundig vurdering af en række prisudvalg, der består af kommende brugere – landmænd, maskinstationsejere samt repræsentanter fra entreprenør- og anlægsgartnerbranchen.
Brugerne i disse prisudvalg vil besøge de nomineredes stande på Agromek. Herefter vil de udpege vinderne ud fra, hvad de mener vil få størst praktisk betydning for den enkelte landmand eller landbruget som helhed.

På Agromeks åbningsdag den 29. november vil vinderne af Agromek Awards blive hædret.

Der bliver uddelt to priser indenfor hver af de to sektorer ”Markredskaber” og ”Staldmekanisering”. ”Traktorer og Høstmaskiner” samt ”Entreprenør, Vej og Park” er slået sammen i en gruppe. Endelig er der en pris for ”Kornhåndtering” samt for ”Viden og Service”.
Agromek i MCH Messecenter Herning er åben fra den 29. november til den 2. december.


De nominerede er:

Markredskaber:
Danfoil A/S: Intelligent afdriftsmonitorering, hvor traktorføreren får hjælp til at indstille sprøjten efter vejrforholdene.
Agro-Bag A/S: Med Agro Bag kan tømning af bigbags foregå trygt og sikkert direkte inde fra førerhuset.
MSR Plant Technology ApS: Stængelløft og -separeringsfunktion til Crown Crusher som gør det muligt at anvende mekanisk vækststands-ning i kartofler selv med liggende eller sammenfiltrede toppe.
Seges Innovation P/S: Bedre udnyttelse af kvælstof i gylle med automatisk logning af data fra gyllevogne i Crop Manager.
Hydrosafe ApS: Farvede håndtag til hydraulikslanger med gummibælg, der beskytter mod støv og snavs.
Biocover A/S: Beregner kvælstofudnyttelsen af gylle under udbringning, så det er lettere at beregne behovet for handelsgødning uden at over- eller undergødske.

Staldmekanisering
Big Dutchman (Skandinavien) A/S: Løbe/drægtighedsboks med en baglåge, der har to låger i én.
JH Agro A/S: JH Hyppig Udslusning med automatisk ugentlig udslusning med datalogning af aktiviteten.
Agrisys A/S: PorciSys er et portionsanlæg til pattegrise, der kan fodre den enkelte sti individuelt.
Lely Nordic A/S: Miljøteknologisk løsning til reduktion af ammoniakemissionen i kvægstalde.
Best Farm A/S: Dobbelt drikkekop til pattegrise i farestier.
Agrifarm: Udslusningssystem, der sænker emissionerne fra stalden med nye linespilsløsninger og vakuumanlæg, som kan suge gylle med højt tørstofindhold.

Traktorer & høstmaskiner / Entreprenør, vej og park
Stenderup A/S: Første elektriske minilæsser helt uden hydraulikolie
AG Precision ApS: Iquus kan integrere autonom kørsel i en eksisterende traktor.
Herborg Maskinforretning A/S: Elektrisk variabel transmission på John Deere traktoren 8R 410.

Kornhåndtering
Geoteam A/S: Håndholdt enhed til måling af protein, fugt, kulhydrater og olieindhold i kerner.
Geoteam A/S: Flowmåler til måling af vand og protein i korn i siloanlæg eller mejetærsker.
Assentoft Silo: Nitrogen generator og iltovervågningsudstyr for gastæt silo.

Energi, Viden og service
Seges Innovation P/S: CRiskA er en app, der giver direkte adgang til opdateret viden om, hvordan man beskytter sig ved arbejde med faremærket kemi
Seges Innovation P/S: Dynamisk gødningsplan med CropManager, som via satellitbilleder fra flere ugentlige overflyvninger beregner afgrødens udvikling og gødningsbehov ud fra markens biomasse.
Best Farm A/S: Via kameraer og en app kan medarbejdere i farestalden overvåge den enkelte so og om fødslen forløber planmæssigt.


keyboard_arrow_up