Lort og lagkage bliver til grøn energi

arrow_backTil oversigten

21. september 2022 | A-Consult Agro A/S

Landmand Henrik Mols fra Kiddegård ved Jelling har opført et gård-biogasanlæg, hvor han producerer ca. seks millioner kWh strøm om året til elnettet ud af affaldsprodukter fra landbruget og rester fra kageproduktion.

Det har taget Henrik Mols knap ti år at komme fra tanke til handling om at opføre et biogasanlæg. Som pioner har det nemlig været svært at komme igennem godkendelsesprocesser hos kommunen, banken, naboer med videre, der har været usikre på, hvad det indebærer at opføre et mindre gårdbiogasanlæg. Ikke desto mindre står de to store reaktortanke på seks meter i dag på Kiddegård, hvor dybstrøelse fra Henriks egne slagtesvin og de omkringliggende gårde samt organisk affald fra fødevareproduktion bliver omdannet til grøn energi, der svarer til energiforbruget i 1.200 husstande.
”Anlægget er i dag et fint økonomisk supplement til min landbrugsdrift. Jeg er i samarbejde med fire landmandskolleger selvforsynende med landbrugsrelateret biomasse, og jeg afhjælper på den måde mine kolleger med at omdanne deres dybstrøelse, som de får tilbage som gylle med højere kvælstofudnyttelse”, forklarer Henrik Mols.

Selve opførelsen af anlægget er til gengæld gået rigtig hurtig med hjælp fra A-Consult. Projektet blev skudt i gang den 7. oktober 2019 og bare ti uger senere kunne Henrik trykke på knappen og sætte gang i produktionen.
”Jeg har altid interesseret mig for grøn energi og har også vindmøller på min ejendom. Det er et bevis for mig på, at landbruget kan og skal bidrage til den grønne omstilling. Men det kræver også en reel interesse og en masse energi at sætte sig ind i sagerne. Man må endelig ikke tro, at anlægget bare kører af sig selv, eller man bare kan hyre en knejt til at passe anlægget. Det skal passes med rettidighed og omhu, da du som landmand stadig har med levende ting at gøre i et biogasanlæg i form af bakterier. Det hævner sig med det samme, hvis du ikke er over det”, fortæller Henrik Mols.

Som dedikeret landmand på 49 år ser Henrik Mols langsigtet på sin investering på knap 16 millioner, som er realiseret med hjælp fra bl.a. Vækstfonden. Han mødte også stor opbakning fra A-Consult i forhold til at realisere sit projekt:
”Jeg valgte først og fremmest A-Consult, fordi de kan levere varen og har stor viden og knowhow. De kan levere store betontanke, der kan stå ovenpå jorden uden at blive gravet ned. Det giver mig en sikkerhed for, at det er godt grej.

Jeg har stort set selv opført anlægget uden totalentreprenør, men har til gengæld valgt at rådføre mig og købe produkter af høj kvalitet hos A-Consult, så det holder i mange år. De har leveret varen, og var meget fleksible i forhold til min opstart, hvor jeg ikke vidste, om jeg fik lov til at bygge. Jeg skulle ikke betale forud før endelig godkendelse, og det vidnede om, at de troede på mit projekt, og jeg har til gengæld lige bestilt endnu en tank hos dem”, slutter Henrik Mols.


Artiklen blev bragt i magasinet "Forsyningen" samt BIOenergimagasinet i september, 2020.

Flere artikler fra A-Consult Agro A/S

Casen er skrevet af:

A-Consult Agro A/S

I 1986 startede A-Consult salg og produktion af tanksystemerne AGRI-TANK® og AQUA-TANK® på det danske marked.
Vores overordnede målsætning var og er fortsat at fremstille tanke, som på en sikker og effektiv måde kan bruges til at opbevare husdyrgødning, for behandling af spildevand og udvikling af biogas.

Solide betontanke til biogas!
Vi er en af de førende inden for fremstilling, levering og installation af tanke til biogasanlæg. Biogastankene er fremstillet af beton af høj kvalitet og monteres som færdigstøbte betonelementer.

Investering i en AGRI-TANK® som gylletank kan være en mil

Se profil

Mød os på Agromek 2022

Andreas Sloth

Salgsleder - Nordic

A-Consult Agro A/S

På messen

Andreas Sloth

keyboard_arrow_up