Fleksible gylletanke på Færøerne

arrow_backTil oversigten

21. september 2022 | A-Consult Agro A/S

28-06-2021

Gylle fra får, køer og andre færøske husdyr er i god behold i gylletanke af dansk fabrikat. A-Consult vil i løbet af 2021 installere i alt 18 gylletanke til 15 forskellige landbrug på Færøerne – tanke, der er tilpasset det ofte blæsende og regnfulde vejrlig og de stigende krav til miljøhensyn.
På Færøerne er man, som i resten af verden, optaget af klimaproblematik og naturbeskyttelse i disse år. Det gælder også for ø-rigets landmænd, der udnytter husdyraffald fra bedriften til gødning på markerne. Gyllen skal opbevares, så man effektivt reducerer fordampningen af kvælstof og får en bedre udnyttelse af gødningen. Landbrug på Færøerne er imidlertid ofte relativt små, og det stiller krav til tilpasning af kapaciteten i gylletankene.

Skaleret og tilpasset løsning
A-Consult har løst opgaven på Færøerne ved at producere gylletanke, der er skaleret til bedrifternes størrelse – helt ned til 4 meter i højden. Samtidig tilbyder firmaet overdækning af tankene med beton, til forskel fra den gængse tank-top, der er produceret i PVC.

Andreas Sloth er konsulent hos A-Consult og specialiseret i tank-løsninger til landbruget. Han fortæller:
- Beton-overdækningen er særligt velegnet til det færøske klima, der er præget af kraftig blæst. Overdækningen kan holde til vinden, sikrer fuldstændig indkapsling og sørger desuden for, at emissioner fra gyllen nedbringes. Det giver landmændene en bedre gødningsværdi og er derfor en rigtig god investering.

Nyt tiltag til omstilling af energisektor
De 15 landmænd på Færøerne har med installation af de tilpassede gylletanke fra A-Consult taget et vigtigt skridt mod lokal udnyttelse af husdyrgødning.

Men også på mere nationalt plan arbejder Færøerne med bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Den store lakseproducent Bakkafrost åbnede for nylig Færøernes første biogasanlæg, der skal bidrage til at omstille landets forsyning til vedvarende energi inden 2030. Anlægget kan årligt omsætte 100.000 ton bioaffald fra både lakseproduktion og landbrugssektoren til klimavenlig varme og energi. Et tiltag, der vil spare atmosfæren for udledning af 11.000 ton CO2 hvert år.

Fleksible gylletanke
Over 30 års erfaring med produktion af gylletanke i både ind- og udland.
Tankene bygges i betonelementer med EPDM-tætningslister, der har 10 års tæthedsgaranti.
Gylletankene leveres som standard med PVC-top, men er på Færøerne tilpasset til klimaet med en særlig betonoverdækning.

Flere artikler fra A-Consult Agro A/S

Casen er skrevet af:

A-Consult Agro A/S

I 1986 startede A-Consult salg og produktion af tanksystemerne AGRI-TANK® og AQUA-TANK® på det danske marked.
Vores overordnede målsætning var og er fortsat at fremstille tanke, som på en sikker og effektiv måde kan bruges til at opbevare husdyrgødning, for behandling af spildevand og udvikling af biogas.

Solide betontanke til biogas!
Vi er en af de førende inden for fremstilling, levering og installation af tanke til biogasanlæg. Biogastankene er fremstillet af beton af høj kvalitet og monteres som færdigstøbte betonelementer.

Investering i en AGRI-TANK® som gylletank kan være en mil

Se profil

Mød os på Agromek 2022

Andreas Sloth

Salgsleder - Nordic

A-Consult Agro A/S

På messen

Andreas Sloth

keyboard_arrow_up