Erik Nørbjerg, ejer af Højbogård i Bedsted, Thy

arrow_backTil oversigten

20. september 2022 | Miljøfluen v. Tannie Andersen

"Jeg bruger biologisk fluebekæmpelse, fordi det virker og jeg slipper for at gå og vande gift ud i stalden."

Erik Nørbjerg,
ejer af Højbogård i Bedsted, Thy

Erik driver et konventionelt landbrug med ca. 200 malkekøer. Han har modtaget biologisk fluebekæmpelse fra Miljøfluen siden 2008.

Hans dyrlæge har fortalt ham, at de penge han bruger på biologisk fluebekæmpelse, sparer han på dyrlægeregninger, fordi han undgår smitte fra stue- og stikfluer og heller ikke har stressede køer.

Oprindeligt begyndte han med biologisk fluebekæmpelse, fordi han havde problemer med et bi-lignende insekt ved sin malkerobot. Det viste sig at være rottehalelarver fra en svirreflue, der ligner bier. De foretrækker at leve i fugtige områder nær gylle og det er der gode forhold til under en malkerobot.

Erik hælder larver og pupper fra gyllefluer i risten under robotten hver 14. dag. Gyllefluer er naturlige fjender af andre fluer og kan derfor bruges som naturlig fluebekæmpelse i stalde.

For at holde fluer væk i resten af stalden får Erik gyllefluelarver med posten hver 14. dag i fluesæsonen, som han hælder direkte ned i gyllen under spaltegulvet. I stalden er der rundskyl og gyllefluerne distribueres rundt i stalden, når skyllet kører. Det er derfor kun nødvendigt at hælde fluerne ned få steder i stalden.

Til de områder i stalden, hvor der er dybstrøelse, modtager han snyltehvepse, der ligesom gyllefluer naturligt bekæmper fluer. De lægger æg i fluepupper, der findes i staldens tørre områder, spiser indholdet og klækker hvepse-afkom i stedet.

Hvepsene modtages i tætte beholdere, som blot skal åbnes ved modtagelsen. Herefter hænges de op i stalden eller placeres blot uden for dyrenes rækkevidde.

De nye beholder erstatter den gamle og udskiftes hver 14. dag i fluesæsonen.

Selvom snyltehvepsene er små, finder de selv ned til de steder, hvor der er fluepupper at bekæmpe. Efterfølgende er det bare at lade snyltehvepsene arbejde i ro og fred i 14 dage.

Ifølge Erik Nørbjerg er biologisk fluebekæmpelse en nem og tidsbesparende løsning og han slipper for at bruge tid på at vande fluegift ud i stalden.

Hvis du ønsker at vide mere om mulighederne for brug af biologisk fluebekæmpelse i din stald, så kommer en konsulent fra Miljøfluen gratis på besøg, lægger en plan og giver et uforpligtende tilbud.

Flere artikler fra Miljøfluen v. Tannie Andersen

Casen er skrevet af:

Miljøfluen v. Tannie Andersen

Gyllefluer og snyltehvepse er naturlige fjender af stuefluer (Musca domestica) og stikfluer (Stomoxys calcitrans), der ofte findes mange af i både svine- og kvægstalde. Miljøfluen® specialiserer sig i at opformere gyllefluerne og snyltehvepsene i så stort et antal, at landbruget kan drage nytte af dyrenes egenskaber. Hos Miljøfluen® har vi igennem årene opnået en stor ekspertise omkring forholdene i svinestalde, kvægstalde og andre stalde og ved derfor, hvordan nyttedyrene bedst får bugt med flueplagen - igennem hele året. Det sker ved løbende at tilføre nyttedyrene til stalden. Derfor fung

Se profil
keyboard_arrow_up