Fluer kan påvirke malkekvægs produktion

arrow_backTil oversigten

20. september 2022 | Miljøfluen v. Tannie Andersen

Der er god mening i at bekæmpe uønskede fluer i en stalde, dels p.gr.a. arbejdsmiljøet for de ansatte og dyrevelfærd, men også p.gr.a. økonomi. Malkekvæg kan nemlig få nedsat produktion af mælk, hvis de bliver genereret af fluer. Og det betyder tab på bundlinjen.

DLG har i 2021 påpeget netop hvor meget tab, man kan forvente, hvis ens malkekvæg belastes af fluer. I indlægget "Fluer forårsager tabt produktion", beskriver de, hvordan tabet både kan forekomme i form af tabt mælkeproduktion og tabt tilvækst.

Når en ko eller kalv generes af fluer ændrer de deres adfærd i forhold til værge sig mod fluerne og mister tid til at æde. De vifter med halen, kaster med hovedet og kløer sig på inventar og roterende børster. (DLG, 2021)

DLG henviser til et litteraturstudie fra USA, der bygger på en række undersøgelser, som viser, hvordan generende fluer kan resulterer i et betydeligt økonomisk tab.

"Det samlede billede viser et gennemsnitligt tab på 139 kg mælk pr. år for malkekøer. Når det gælder kalve frem til fravænning, kan det gennemsnitlige tab i tilvækst opgøres til henholdsvis 1,16 kg, mens tabet i tilvækst fra fravænning frem til slagt 1,68 kg." (DLG, 2021)

Der er flere måder at gøre noget ved flueproblemet.

Biologisk fluebekæmpelse: Underlaget i kvægstalde eller kalvebokse er ofte dybstrøelse. Her kan man tilføre snyltehvepse, som er naturlige fjender af både stuefluer (Musca Domestica) og stikfluer (Stomoxys calcitrans). Ved at drysse snyltehvepsene ud langs kanten af boksen eller placere en beholder med de små hvepse i nærheden af boksen, kan man opnå stor begrænsning af de generende fluer. Har man gyllekanaler eller rundskyl i kvægstalden, kan man supplere med gyllefluer, der ligeledes er naturlige fjender af andre fluer.

Mekanisk fluebekæmpelse: Mekanisk fluebekæmpelse forstås ofte som lysfælder eller limfælder. De kan placeres forskellige steder i stalden og har en vis effekt mod fluer. De skal dog udskiftes eller tømmes, når de er fulde og metoden kan sjældent stå alene mod de generende fluer.

Kemisk fluebekæmpelse: Hvis man vælger at anvende kemi, er larvicider – et smøremiddel – den mest anvendte metode. Her vander man langs kanten af dybstrøelsen, hvor der oftest er fluelarver. Vær dog opmærksom på, at larvicider udelukkende har effekt mod fluernes larver og ikke de fuldt udviklede fluer. Larviciderne skal gerne suppleres med smøremidler, der skal males eller smøres ud på stolper, skillevægge og lign. Og kun i områder, hvor det ikke kommer i kontakt med hverken dyr eller børn. Se gerne mere under indlægget

Hyppige udmugninger: Hyppige udmugninger kan være med til at holde flueproblemet i ave, da man fjerner en del af de kilder, der forårsager fluernes eksistensgrundlag i staldene. Det kan dog være svært at holde staldene så fri for efterladenskaber fra dyrene, at det har god effekt mod problemet og det kan sjældent stå alene.

Referencer:

DLG (2021) Fluer forårsager tabt produktion. Foder/Kvæg

Andersen, Tina (2020) “Fluer kan udvikle resistens overfor fluegift (Insekticider) så effekten forsvinder”. Miljøfluens Vidensbank

Foto: Patrick Robert Doyle fra Unsplash

Flere artikler fra Miljøfluen v. Tannie Andersen

Artikel er skrevet af:

Miljøfluen v. Tannie Andersen

Gyllefluer og snyltehvepse er naturlige fjender af stuefluer (Musca domestica) og stikfluer (Stomoxys calcitrans), der ofte findes mange af i både svine- og kvægstalde. Miljøfluen® specialiserer sig i at opformere gyllefluerne og snyltehvepsene i så stort et antal, at landbruget kan drage nytte af dyrenes egenskaber. Hos Miljøfluen® har vi igennem årene opnået en stor ekspertise omkring forholdene i svinestalde, kvægstalde og andre stalde og ved derfor, hvordan nyttedyrene bedst får bugt med flueplagen - igennem hele året. Det sker ved løbende at tilføre nyttedyrene til stalden. Derfor fungere

Se profil
keyboard_arrow_up