Fransgård Maskinfabrik A/S

M 9812

Maskiner til arbejdsopgaver i landbrug, skovbrug og entreprenørbranchen
Gennem mere end 50 år har vi opbygget et meget stort know-how indenfor maskiner, der løser opgaver på både marker, i skove samt vedligehold af markveje og skovveje. Vores erfaring fortæller os, at få kunder har samme behov. Derfor har vi udvikler en bred pallette af maskiner i forskellige størrelser og funktioner indenfor vores 3 hoverområder: markmaskiner, skovmaskiner og vejmaskiner. Derved dækker vi stort set alles individuelle behov.

Maskiner til markarbejde
Græs og korn udgør størsteparten af produktion af afgrøder worldwide. Med forskellige klimatyper rundt omkring stiller det store og meget forskellige krav til de maskiner, der skal anvendes til at slå afgrøder. Det gælder også de maskiner, der efterfølgende sørger for tørre og rengjorte afgrøder, der let og hurtigt kan luftes og samles i skår, så den efterfølgende færdiggørelse gøres let og uden driftsstop. Fransgård tilbyder mange forskellige modeller indenfor skiveslåmaskiner, rotorriver, combiriver, skårluftere og crimpere.

Maskiner til skovdrift
Besværlig tilgængelighed i skovområder, hvor man har behov for at fjerne træstammer, er for mange skoveejere en stor udfordring. Det kan være svært at få store maskiner tæt på fældede eller væltede træer, der skal fjernes. Fransgård har gennem årtier udviklet forskellige effektive skovspil, skovklør og skovtænger, der gør det let at håndtere opgaven. Vores store pallette af modellerstørrelser dækker alle stillede krav – lige fra det lille hobbyskovbrug til de store skovbrug.

Maskiner til vedligehold af skov- og markveje
Perioder med megen regn kombineret med store og tunge maskiner, der udfører markarbejde, medfører altid hård slidtage af skov- og markveje. Resultatet er ofte store, vandfyldte huller i vejbelægningen, der dermed sænker farten og sinker markarbejdet. Det koster både tid og penge – og øger vedligeholdelsesomkostningerne på maskineriet.

Fransgård tilbyder effektive maskiner til vedligeholdelse af veje. Vores brede udvalg af planeringsskær (også kaldet vejhøvl) dækker stort alles behov for at kunne jævne veje og desuden rydde dem for sne i vinterperioden. Vores snefræsere og strømaskiner er velegnede til at holde veje og pladser ryddet og sikret mod isglat føre. Vores kæderydder modeller sørger desuden for at rabatter og bevoksning langs veje holdes veltrimmet.

Produkter fra Fransgård Maskinfabrik A/S


keyboard_arrow_up