Nyt system til at reducere ammoniakfordampning i kvægstalde

03.11.2022

Lelys Sphere er kåret som en trestjernet nyhed på Agromek

Lely Sphere, der er en trestjernet nyhed på Agromek, er en kombination af kendte komponenter, der kan medvirke til et bedre miljø i stalden.Lely Sphere, der er en trestjernet nyhed på Agromek, er en kombination af kendte komponenter, der kan medvirke til et bedre miljø i stalden.

Lely præsenterer en ny miljøteknologisk løsning til at reducere ammoniakfordampningen i kvægstalde.

Det nye system, Sphere, er kåret som en trestjernet danmarksnyhed på Agromek 2022.

Den nye løsning er en helt ny kombination af kendte komponenter. Inde i stalden lukkes åbningerne i de traditionelle betonspaltelementer med separationsstrimler med drænhuller udført i rustfrit stål. På den måde skilles urin og fæces på gulvet. Urinen løber ned i gyllekanalen, mens den faste del bliver opsamlet af gødningsrobotten Lely Collector, der suger gødning op og afleverer den i et særskilt dump.

På den måde fås en flydende del, der indeholder en stor del kali og en fast del med hovedparten af gødningens indhold af fosfor.

I gyllekanalerne monteres gulvudsugning. Luften herfra ledes til en udendørs placeret luftrenser, hvor ammoniakken i udsugningsluften vaskes ud med en forsuret væske. Væsken får et ret højt indhold af ammoniak, der opsamles og anvendes som flydende kvælstofgødning.

Sphere er et system, der kan installeres i eksisterende stalde med spaltegulv og dybe gyllekanaler.

 


Yderligere oplysninger:
Lely Nordic A/S
Tlf. +45 73 66 16 50
Standnr. M9752

Tilbage

keyboard_arrow_up