Bedre udnyttelse af kvælstof i gylle

04.11.2022

Automatisk logning af data fra gyllevogne er trestjernet Europanyhed fra Seges Innovation

<br>Med automatisk logning af udbragt mængde gylle og tidspunkt, kan det lettere beregnes, hvad markens restbehov for handelsgødning er.
Med automatisk logning af udbragt mængde gylle og tidspunkt, kan det lettere beregnes, hvad markens restbehov for handelsgødning er.

Når der køres gylle ud, kan en ny software automatisk logge informationer fra gyllevogne om den udbragte gylle. Disse data kombineres med vejroplysninger fra DMI for den enkelte mark, og dermed kan den faktiske kvælstofeffekt beregnes.

Softwaren, der indgår i CropManager, er kåret som en trestjernet Europanyhed på Agromek 2022 og præsenteres af Seges Innovation P/S.

Den nye software kan lette landmandens registreringsarbejde og forbedre vurderingen af udnyttelsen af kvælstoffet i gyllen og dermed behov for restgødskning. Oplysningerne kan bruges til at justere behovet for den efterfølgende gødskning med handelsgødning.

Yderligere vil en automatisk overførsel af laboratorieanalyse af gyllen via appen SmartSlurry automatisk blive indregnet i den konkrete gylleeffekt.

Dermed vil det automatiske dataflow kunne minimere en stor del af den usikkerhed, som i dag er forbundet med at anvende gylle. Det kan være til glæde for landmandens økonomi, da det kan modvirke, at der sker over- eller undergødskning.

Klik her for at få direkte adgang til foto af produktet.

 


Yderligere oplysninger:
Seges Innovation P/S
Tlf. +45 87 40 50 00
Standnr. E4205

Tilbage

keyboard_arrow_up