Agromek Award til måling af kvælstofudnyttelse i gylle

29.11.2022

I kategorien markredskaber fik BioCover A/S overrakt en Agromek Award for e-missioN Sensor System, der er en ny teknologi, der måler kvælstofeffektivitet under gylleudbringning.

I prisudvalgets vurdering af nyheden fremhæves, at sensorsystemets opsamling af data giver muligheder for justeringer i marken, på enkeltsporsniveau, under udbringning. Derved kan syremængden i gylle justeres i forhold til den aktuelle kvælstofudnyttelse.

Det giver mange muligheder for optimeringer på det operationelle niveau og for optimal gødningstildeling.

e-missioN Sensor System er en ny teknologi, der måler kvælstofeffektiviteten under gylleudbringning. Data indsamles automatisk på gyllevognen og effekten beregnes ved sammenligning med en database med over 10.000 ammoniak emissionsmålinger.  e-missioN viser det aktuelle tab i procent under udbringningen.  Heraf fremgår også effekten ved tilsætning af syre.

På e-missioN hovedbillede på terminalen i traktoren, er der ”trafiklys” øverst i billedet.  Det illustrerer emissionen i procent tab og indikerer til chaufføren, hvornår ammoniaktabet ikke længere er acceptabelt med en grøn-gul-rød indikation.

 

Da gylleeffekten under udbringning er kendt, kan data efterfølgende bruges til planlægning af optimal tildeling af handelsgødning.

Tilbage

keyboard_arrow_up