Agromek Award til 0-emissions system

29.11.2022

Agrifarm modtog tirsdag en Agromek Award i kategorien Staldmekanisering, for 0-Emissions systemet. Konceptet medfører en væsentlig reduktion af metan, ammoniak og lugt.

Prisudvalget giver som begrundelse for udnævnelsen, at virksomheden har taget udfordringen op med nytænkning i udviklingen af konceptet. Systemet, der primært er udviklet til nye stalde, forventes at kunne få en stor effekt på klimareduktionen i griseproduktionen

Det er positivt at systemet er skabt i et samarbejde mellem flere virksomheder, der har bidraget med viden og tekniske løsninger.

Konceptet tager udgangspunkt i en Agrifarm Koncept stald designet med fire sektioner og ca. 7.200 stipladser. Heri er indbygget et linespilsanlæg, hvor gyllen afleveres og opsamles i specialudviklede præfabrikerede opsamlingstragte. Samson Pumps har udviklet et vakuumsystem, som gør, at gyllen effektivt og hurtigt kan suges ud af den præfabrikerede opsamlingstragt og afleveres i fortank.

Hele processen er fuldautomatisk og integreret i Agrifarms Smartfarm styring. Det giver mulighed for at dokumentere hvor ofte, husdyrgødningen er taget ud stalden.

En anden fordel ved at anvende linespilsanlægget, og vakuumanlægget fra Samson pumps er, at der kan håndteres større mængder halm.

Levering direkte til et biogasanlæg vil medføre et øget metanpotentiale i gyllen i forhold til normalt udsluset gylle, hvilket medfører en øget CO2-reduktion.

Tilbage

keyboard_arrow_up