på Agromek 2022

Agreena

E 4159

Specialeområder

Antal medarbejdere

100+

Lokationer

Copenhagen, Danmark

Find os på

Agreena tilbyder en af de få finansielle belønningsordninger i verden, der kan give landmænd incitamenter til at gennemføre deres rejse mod bæredygtige kulstof landbrug.

Vi giver landmændene adgang til en ekstra indtægtskilde gennem CO2e-certifikater baseret på klimavenlige landbrugsmetoder. Regenerativt landbrug anses i vid udstrækning for at være en effektiv metode til at reducere drivhusgasser og omdanne jorden til kulstofdræn, der fjerner CO2 fra atmosfæren.

Vores mission er at forbedre bæredygtigheden i landbruget generelt og i særdeleshed på din bedrift. Det er grunden til, at Agreena eksisterer. Vi er her for at hjælpe med at gøre din bedrift til en endnu større økonomisk og miljømæssig succes.

keyboard_arrow_up